FAQ

I kraft af vores rolle som producent og distributør af tyggetobak, vil vi ikke give anbefalinger i forhold til at starte med brugen af tobaksprodukter.

Snus og tyggetobak betegnes som et nydelsesmiddel ligesom alkohol og røgtobak – som også kan findes i dit supermarked eller på din tankstation. Snus og tyggetobak bør ikke sammenlignes med hårde rusmidler. Er snus et rusmiddel kommer derfor an på hvad der menes med rusmiddel.
Snus og tyggetobak har tobaksplanten som en primær ingrediens. Tobaksplanten består blandt andet af Nikotin, hvis egenskaber er kendt fra andre tobaksprodukter. Nikotinindholdet er en afgørende faktor i forhold til styrken på det enkelte produkt, og nogle kan betegne stærk nikotin som en rus. Vi vil dog understrege Ministry of Snus udelukkende sælger produkter som opfylder dansk lovgivning og retningslinjerne på området. Er du interesseret i lovgivning og gældende regler kan du læse mere på dette link : https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/tobak/lovgivning

Mange spørger os, er snus lovligt i Danmark? Snus er ikke lovligt, men det er tyggetobak til gengæld. Hos Ministry of Snus producerer vi tyggetobak som er fuldt ud lovligt i Danmark, og vi sælger bl.a. vores produkter gennem supermarkeder og kiosker. Alle vores produkter er godkendt til salg i Danmark, fordi de produceres i henhold til gældende regelsæt og lovgivninger.
I vores produktion sikrer vi en høj kvalitet gennem løbende egenkontrol, hvorved vi kan sikre ensartede produkter, og at alle produkter indeholder den korrekte sammensætning af tobak, additiver og smagsgivere. Denne egenkontrol betyder også at vi løbende sikrer at alle produkter lever op til de krav og regler som diverse myndigheder opstiller. Læs mere omkring regler og lovgivning gennem dette link: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/tobak/lovgivning

Nej. Snus og tyggetobak betegnes ikke som stoffer. Begge dele består primært af tobaksplanter, som vokser natuligt i bl.a. Australien og Sydamerika. Snus og tyggetobak bør derfor ikke sammenlignes med ulovlige stoffer.
Tobaksplanter har et naturligt indhold af nikotin, som historisk er kendt for sine egenskaber indenfor nydelsesprodukter. I løbet af produktionsprocessen af Ministry of Snus’ produkter tilføjes de tørrede tobaksflager forskellige tilsætningsstoffer som påvirker smag, effekt, duft og holdbarhed på det endelige produkt. Er snus stoffer, kan i forhold til lovgivningen bevares med et nej.
Ministry of Snus producerer udelukkende produkter som er godkendt jævnfør gældende dansk lovgivning. Lovgivning dikterer at produkterne løbende kan udsættes for kontrol gennem respektive myndigheder på området, og yderligere sikrer Ministry of Snus renheden af egne produkter gennem en fast egenkontrol. Du kan læse mere omkring de forskellige produktkategorier gennem dette link: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/tobak/andre-tobaksvarer

Ministry of Snus og vores produkter overholder altid den gældende lovgivning samt krav fra diverse myndigheder.

Snus og tyggetobak betragtes som nydelsesprodukter som kan være skadelige for helbredet. Det anbefales derfor at man sætter sig grundligt ind i de forskellige helbredsrisici tobaksbrug kan forårsage. Er snus farligt kan afhænge af forskellige ting. Sikkerhedsstyrelsen kommer løbende med anbefalinger og krav som skal efterleves i forhold til det enkelte produkt. Yderligere kan der findes informationer omkring produkterne gennem sundhedsstyrelsen, som også løbende opdaterer deres anbefalinger i forhold til brugen af tobaksprodukter.
Hos Ministry of Snus betragter vi vores produkter som nydelsesprodukter, som ikke foranleder overdreven brug.
Er du i tvivl om omkring produkter fra Ministry of Snus er du altid velkommen til at skrive til hello@ministryofsnus.dk, og så vil vi besvare dit spørgsmål hurtigst muligt.

Både snus og tyggetobak er lavet af tobak, og forskellen på de to produkter er blandt andet måden hvorpå tobakken er skåret. Snus består af helt fine tobaksstykker, og tyggetobak består af grovere skåret tobaksstykker. I forhold til snus findes der forskellige produktvariationer. Oprindeligt blev snus kendt i som et løst pulver eller granulat, som typisk blev presset sammen og placeret under læben. Senere er der kommet snusprodukter til, hvor selve snusen er pakket i portionsposer af et tyndt materiale. Tyggetobak er typisk pakket i portionsposer, som ikke ødelægges ved tygning. Smagsmæssigt har de to produktarter mange ligheder, og derfor kan disse produkter forveksles.

Snus er ulovligt i Danmark og har været det længe. Tyggetobak er til gengæld helt lovligt i Danmark og kan købes i kiosker, supermarkeder, tankstationer og online. De to produkter forveksles ofte, da de har nogle grundlæggende fællestræk.
En måde hvorpå man typisk kan se om et tobaksprodukt er lovligt, er ved at se om emballering er med danske advarsler. Er emballeringen med udenlandske advarsler kan dette tyde på at produktet er importeret, hvorved det kan være produceret ud fra anden lovgivning og andre regler som ikke opfylder gældende dansk lovgivning.

Er du i tvivl om omkring produkter fra Ministry of Snus er du altid velkommen til at skrive til hello@ministryofsnus.dk, og så vil vi besvare dit spørgsmål hurtigst muligt.

Load More

18+
to enter
this site
Are you 18 or above?

Terms and conditions

At Ministry of Snus we have the policy, that persons under the age of 18 cannot enter the website. By giving false information to enter this website you might commit a violation of law.