Privacy

Information

Privatlivspolitik

 

  1. Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Mac Baren Tobacco Company A/S, Ministry of Snus (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at informere dig om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Mac Baren Tobacco Company A/S, Ministry of Snus, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os

2. Beskrivelse af behandlingerne

Mac Baren Tobacco Company A/S, Ministry of Snus behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os via vores webshop, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medie samt søger job hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

2.1.1        Kundeforhold

Mac Baren Tobacco Company A/S, Ministry of Snus behandler i forbindelse med salg af vores produkter og merchandise personoplysninger om private kunder via vores webshop for at kunne indgå og opfylde en aftale (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse, land og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger. I forbindelse med køb via vores webshop behandler vi endvidere personoplysninger i form af billede-id, idet vi skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation (GDPR art. 6(1)(c)) og § 2a i bekendtgørelse om lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (LBK nr. 964 af 26/08/2019).

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

2.1.2      Hjemmeside og cookies

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiedeklaration som du finder i vores cookiebanner på hjemmesiden.

 På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har give samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook, Instagram og LinkedIn.

På vores hjemmeside har du mulighed for at fremsende idéer til om et nyt produkt eller en ny smagsvariant. Dette kan du gøre via vores ”del-din-stemme-formular”, som er et link til et mailprogram. Vi behandler i den forbindelse oplysninger om dig, herunder navn, e-mail og dit forslag.

Oplysninger via vores ”del-din-stemme-formular” slettes løbende, dog sendes 1 år efter modtagelsen af dit forslag.

2.1.3.      Sociale medier

Vi anvender de sociale medier LinkedIn, Facebook og Instagram til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail samt evt. oplysninger om dit køb, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR-artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

    • Du kan læse mere om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.
    • Facebook og Instagrams behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier slettes med det sammen. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her

2.1.4.     Jobansøgere

Hvis du søger et job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os jf. GDPR art. 6(1)(b). Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold, uddannelsesniveau, CV, ansøgning, tilgængelighedsdato, videopræsentation samt referencer. Referencer indhentes kun hvis det vurderes relevant og med dit samtykke.

Vi behandler desuden oplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f). Det drejer sig om f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig. I dette tilfælde vurderer vi, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at oplysningerne ikke behandles.

I en evt. ansættelsesproces kan der blive benyttet logik- og personlighedsanalyse I den forbindelse vil der blive behandlet almindelige personoplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er efter en legitim interesse jf. GDPR art. 6(1)(f). Hvis der opstår behov for behandling af følsomme personoplysninger, vil du blive bedt om at give dit samtykke jf. GDPR art. 9(2)(a). Når du søger et job hos os, vil HR, ledelsen samt evt. betroede medarbejdere have adgang til dine oplysninger.

Hvis du har søgt et opslået job hos os, vil dine oplysninger automatisk blive slettet efter seks måneder. Hvis du ønsker at slette dine oplysninger inden de seks måneder, bedes du sende en mail til HR@halberg-as.dk med info herom.

Uopfordrede ansøgninger opbevares i seks måneder. 14 dage inden de seks måneder er gået, modtager du en mail med mulighed for at give samtykke til yderligere seks måneders opbevaring. Accepterer du ikke dette samtykke eller reagerer du ikke på mailen, vil dit samtykke og dermed dine oplysninger blive slettet. Hvis du ønsker at slette dine oplysninger inden de næste seks måneder, bedes du sende en mail til HR@halberg-as.dk med info herom.

Hvis du vælger at tilmelde dig jobagenten, opbevares dine oplysninger indtil du stopper med at abonnere på jobagenten.

2.1.5.     Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalings- eller bankoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

  1. Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke eller vi har en berettiget interesse i videregivelsen.

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

  1. Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

  1. Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Mac Baren Tobacco Company A/S, Ministry of Snus

CVR.nr: 88 21 22 15

Grønnemosevej 6, 5700 Svendborg

E-mail: hello@ministryofsnus.dk

Tlf.: +45 63 22 53 50

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på hello@ministryofsnus.dk eller på telefon +45 63 22 53 50

  1. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 07.02.2023

18+
to enter
this site
Are you 18 or above?

Terms and conditions

At Ministry of Snus we have the policy, that persons under the age of 18 cannot enter the website. By giving false information to enter this website you might commit a violation of law.