-

Principprogram

Drevet af folkets opinion arbejder vi hver dag med faglig nysgerrighed samt traditionsrig stolthed.

Vision 2025

Med afsæt i vores kerneprincipper og mærkesager, vil vi fremtidssikre og danne grundlag for retten til et frit valg.

Folkets mandat

For at sikre et demokratisk grundlag for vores eksistens har vi nedsat et ekspertpanel bestående af folket. I er retningsvisende for alle vores udspil.
Et ambitiøst, ungt team fyldt med dedikerede entusiaster fra hvert deres felt.

Vores dagsorden er simpel - vi kæmper for en fremtid hvor retten til det frie valg bevares!

Demokratisk platform

Vi lytter til forbrugerens forslag og ønsker - og herfra skaber vi produkter, med afsæt i vores kerneværdier.

Vi tror på, at en flad struktur sikrer transparens, enkelhed og rum til kreativt samarbejde i hele ministeriets virke. Vores mission, vision og mærkesager sætter hver dag retningen for, hvad vi gør, hvor vi skal hen og hvad vi tror på.

Folkets røst

Vi kæmper for valgfrihed til folket. Alle udspil og tiltag tager udgangspunkt i folkets røst. Derfor har vi nedsat et ekspertpanel bestående af voksne, bevidste mennesker som dig og mig. Mennesker med ønsket om og modet til at leve sit eget liv.

Et kontinuerligt samarbejde mellem os som ministerium, og folket er en forudsætning. Folket er vores vigtigste parlamentariske grundlag og skal altid føle sig set og hørt.

Et ministerium for alle – med rummelighed og respekt for forskellighed.
18+
to enter
this site
Are you 18 or above?

Terms and conditions

At Ministry of Snus we have the policy, that persons under the age of 18 cannot enter the website. By giving false information to enter this website you might commit a violation of law.