Mærkesager

Mærkesager

Mærkesager

§1 Folkets røst

Alle vores udspil og tiltag tager udgangspunkt i folkets røst. Folket repræsenteres konkret ved et nedsat ekspertpanel bestående af mennesker som dig og mig med ønske om frihed til selv at vælge. Et kontinuerligt samarbejde mellem os som ministerium og folket er en forudsætning for al vores arbejde.

§2 Et ministerium – for alle

Alle ministre, embedsmænd og ansatte i ministeriet bidrager positivt til fællesskabet og teamet med ’viljen til at ville’ og en arbejdsindsats efter bedste individuelle evne. Vi er drevet af vores kulturarv og en lyst til at gøre ting på en ny måde – at løse traditionelle opgaver anderledes. En post i vores ministerium er en livsstil og skal være en gevinst for både det enkelte individ og hele holdet.

§3 Transparens

Gennemsigtighed og gennemskuelighed i vores organisation, historie, kommunikation og produktudvalg er afgørende. Folket er vores vigtigste parlamentariske grundlag og skal altid føle sig set og hørt. Vi ønsker et dynamisk, uformelt ministerium med en ung og fremsynet kultur. Vi står altid på mål, – og vi svarer altid på spørgsmål.

§4 Alsidighed

Respekt for forskellighed, rummelighed og tolerance er af afgørende betydning i både vores eksterne og interne arbejde. Alle variationer af alder, køn, hudfarve og seksualitet, partiinteresser og -holdninger er velkomne. Når dagen er omme, har vi alle arbejdet for og med samme sag – friheden til at vælge.

§5 Faglighed & Kreativitet

En flad, politisk struktur muliggør og tilskynder en høj grad af kreativitet og nytænkning. Ministeriets egen høje grad af faglighed i kombination med folkets kreativitet sætter dagsordnen for vores tiltag og udspil. Vi ønsker at gå andre veje – at gøre det traditionelle utraditionelt, gøre det klassiske nyt og se på verden som værende fuld af muligheder.

18+
to enter
this site
Are you 18 or above?

Terms and conditions

At Ministry of Snus we have the policy, that persons under the age of 18 cannot enter the website. By giving false information to enter this website you might commit a violation of law.